icoon-gebouwen   Vastgoed

 

Hoe flexibel is uw gebouw? Kan uw gebouw meegroeien met uw activiteiten en organisatie? Bij afwegingen met betrekking tot het beheren, renoveren of realiseren van gebouwen moeten uw organisatie, uw doelstellingen en de processen centraal staan. Uw gebouw als maatwerkpak voor uw business.
Ook de exploitatiekosten van het gebouw zijn een belangrijk onderdeel bij het maken van de juiste keuzes. Een goed meerjaren onderhoudsplan (veelal MJOP genoemd) is daarbij essentieel. Mekann Projectmanagement & Advies beoordeeld een eventueel beschikbaar MJOP op basis van uw strategische doelstellingen. Nog geen MJOP van uw gebouwen? Wij beschikken over een in Excel ontwikkeld format waarmee u op eenvoudige wijze de gebouwkosten kunt beheren.

 

Verduurzamen Vastgoed

Vanuit de overheid is de doelstelling vastgelegd om alle gebouwen in Nederland medio 2040 – 2050 gemiddeld energie neutraal te hebben. Het Plan van Aanpak “Verduurzamen Vastgoed” van Mekann P&A helpt u om de juiste beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot de mogelijke maatregelen.

Dit plan bestaat uit drie fases te weten: de inventarisatie van het gebouw/gebouwen, het definiëren van maatregelen en het realiseren van de maatregelen. Op basis van de bevindingen/adviezen worden de maatregelen gecategoriseerd en in een planning opgenomen voor realisatie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de onderhoudsstatus, de eventuele nog resterende levensduur, alsook het behouden of afstoten van het gebouw of gebouwen. Het plan formuleert ook de doelstelling en het traject om te komen van een G-label naar mogelijk een A++-label.

Verduurzaming van vastgoed vraagt om een integrale aanpak van zowel de bouwkundige alsook de installatietechnische maatregelen in combinatie met de mogelijkheden tot het lokaal opwekken van energie. Om desinvesteringen te voorkomen vraagt dit om een lange termijn aanpak en visie t.a.v. de toekomstige bedrijfsvoering. Door de juiste keuzes te maken is het in veel gevallen mogelijk om de bereikte besparingen (in €) weer in te zetten voor het doorvoeren van nieuwe maatregelen.

verduurzamen-vastgoed
(bron: http://duurzaamgemeentelijkvastgoed.nl)

Huisvesting

Mekann Projectmanagement en Advies heeft vele jaren ervaring met het onderhouden, realiseren van energiebesparingen en overige huisvestingsvraagstukken. Zowel bij gebouwen in eigendom of gehuurd en vanaf nieuwbouw t/m sloop.

Wat kan Mekann voor u betekenen op het gebied van gebouwen?

checkmark voordelenMeerjaren onderhoudsplannen

checkmark voordelenDuurzaam bouwen / renoveren

checkmark voordelenRuimteboek met uitgangspunten

        • Renovatie

        • Nieuwbouw

checkmark voordelenBestekken, FWO en/of PvE opstellen

checkmark voordelenAanbesteden/gunnen

        • Het selecteren en beoordelen en van marktpartijen

        • Gunningsadvies

checkmark voordelenRuimteplanningen

checkmark voordelenVluchtplattegronden en Ontruimingsplan

checkmark voordelenHaalbaarheidsstudies

checkmark voordelenØ metingen

checkmark voordelenSloop 

Direct naar

Copyrights 2018, Mekann. Alle rechten voorbehouden. Website door: Studio 024