Menu

Specialist in energiezuinig
bouwen, installeren, renoveren en beheer

Met een netwerk van professionele adviseurs

Mekann Projectmanagement en Advies werkt voornamelijk in opdracht van gebouweigenaren, zoals overheden, stichtingen en bedrijven. Vaak hebben gebouweigenaren wel wat kennis over energiezuinig bouwen in huis, maar hebben zij geen overkoepelende specialist die van ieder facet verstand heeft en deze facetten bij elkaar brengt. Daar komt Mekann om de hoek kijken.

Onze professionele adviseurs beschikken over de benodigde basiskennis én de mogelijkheid om specialistische kennis uit de markt te halen. Daardoor zijn we altijd up-to-date en weten we het beste uit uw gebouw te halen.

Waarom Mekann?

Onafhankelijke rol

Opdrachtgevers kiezen vaak voor Mekann vanwege onze onafhankelijkheid. Mekann wordt uitsluitend betaald door de opdrachtgever, niet door partijen uit de markt. Daardoor kunnen we echt onafhankelijk zijn en voor ieder project de beste marktpartij selecteren. We vormen de spil tussen opdrachtgever en marktpartijen en zorgen voor de vertaling van de techniek naar het procesbelang van de klant. Daardoor kunt u als opdrachtgever de juiste beslissingen nemen.

Betrokkenheid

Samenwerking begint met het verdiepen in de opdrachtgever. Hoe zit de organisatie in elkaar, welke processen zijn er, wat is de groeiambitie? Dat zijn de eerste stappen om te komen tot een succesvol project. Uiteindelijk willen we uitgroeien tot externe collega’s van de opdrachtgever, met een relatie die gebaseerd is op vertrouwen en wederzijds respect.

Open en eerlijke communicatie

Onze communicatie met opdrachtgevers en opdrachtnemers is altijd open, eerlijk en duidelijk. We maken heldere afspraken, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en die ook nakomt.

MVO

Voor Mekann is maatschappelijk verantwoord ondernemen geen modeterm, maar een diepgeworteld onderdeel van onze filosofie. Al sinds de oprichting in 1997 bedenken wij duurzame oplossingen voor onze opdrachtgevers. Energiezuinig bouwen, renoveren en installeren zit in ons DNA.

Trias Energetica

Steeds meer bedrijven zijn bezig om energiebesparende middelen te nemen. Hierbij is het van belang om een juiste strategie te hanteren. Zonder de juiste strategie wordt er, vaak onbedoeld, voor dure maatregelen gekozen die niet tot een optimaal resultaat zullen leiden.

Om energiebesparende maatregelen te nemen is het van belang de juiste strategie te kiezen. De Trias Energetica is een 3-stappen-strategie om energiebesparende maatregelen op een zo verantwoordelijke manier te nemen.

De stappen van de Trias Energetica worden opeenvolgend genomen en zijn belangrijk om een zo kosten efficiënt en duurzaam mogelijk resultaat te bereiken.

De Trias Energetica maakt gebruik van de volgende stappen:

  • Beperk de energievraag.
  • Gebruik duurzame energie
  • Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt

Mekann Projectmanagement & Advies gebruikt dit stappenplan om te kunnen adviseren, begeleiden en uit te voeren.

Trias Energetica werkwijze Mekann

Ons team

B.P.M. van Ooijen – Ben
Projectmanager / DGA

M.J.B. Nelissen van Ooijen – Marian
Administratie

Wilt u graag een keer kennismaken?

Neem contact op met ons

Samenwerkingspartners