Energiemanagement   Energiebesparing

energie-algemeen-2

  Zie het niet als een verplichting maar als een kans!

Ziet u ook door de bomen het bos niet meer als het aankomt op de regelgeving voor energie besparen? Wilt u wel energie besparen maar ziet u tegen de extra werkzaamheden en/of hieruit voortvloeiende verplichtingen en maatregelingen op, dan is ons advies:

“Begin gewoon er is nog veel te winnen zonder dat er direct al grote inspanningen en investeringen noodzakelijk zijn”.

Er zijn op hoofdlijnen gezien drie programma’s waarmee de overheid RVO.nl bedrijven en instellingen wil stimuleren om energie te besparen en duurzaam te ondernemen. Hierbij vraagt men ook steeds meer om naar de gehele keten te kijken van productie, inkoop, logistiek en hergebruik. Onderstaand een korte uiteenzetting van deze 3 mogelijkheden.

EEPEnergie Efficiëntie Plan

Vanuit RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) kunnen bedrijven en organisaties zich conformeren aan de MJA-3 (Meer Jaren Afspraken). Dit houdt in dat zij de afspraken welke hieronder zijn vastgelegd naleven en tot uitvoering brengen. Periodiek dient men hiervoor een EEP op te stellen.

Voor wie geldt dit:
Voor elke inrichting dient één energie-efficiëntieplan opgesteld te worden, met uitzondering van de bedrijven die een concernaanpak overeengekomen zijn.

EED;  Energie Efficiency Directive (Europese richtlijn)

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie Efficiency Directive (EED) vast.
De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

Een EED energie audit bestaat uit:
        • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen
        • Een overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
        • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen
        • Het opstellen van een energiebalans van het jaarlijkse energiegebruik
        • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen

Voor wie geldt dit:
Voor ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen is de EED van toepassing.

RVO.nl heeft voor beide boven weergegeven programma’s een digitaal loket “eMJV” (elektronisch milieu jaarverslag) ingericht, waarin jaarlijks de maatregelen en resultaten kunnen worden ingevoerd en bijgehouden.

Voldoen aan uw milieuvergunning

Hebt u geen verplichtingen welke onder de bovenstaande twee regelingen vallen, dan kan het zijn dat er binnen de milieuvergunning er ook eisen zijn m.b.t. het realiseren van energiebesparingen binnen uw bedrijf.

De kracht van Mekann P&A is dat wij vanuit uw belang als gebouweigenaar/gebruiker deze processen initiëren en begeleiden. Maatregelen toetsen aan uw doelstellingen en beleid. Onze kennis van zowel installaties alsook bouwkundige aspecten onderscheidt ons in de markt. Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn bij het realiseren van eventuele maatregelen.

Bel ons gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Direct naar

Copyrights 2018, Mekann. Alle rechten voorbehouden. Website door: Studio 024