Doelgroepen

Door onze opdrachtgevers worden wij wisselend betrokken in de rol van adviseur, projectmanager of directievoerder. Elke doelgroep kent zijn specifieke aanpak, uitdagingen en ambities. Onze kracht ligt in het vertalen van deze specifieke belangen naar de huisvesting en het oplossen van exploitatievraagstukken.

Gemeenten

Gemeenten beschikken over gebouwen in verschillende segmenten, waaronder sport-, cultuur-, school- en kantoorgebouwen. Publiek toegankelijke gebouwen vragen extra aandacht wanneer het gaat om veiligheid en beheer. Daarnaast willen gemeenten vaak ook een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en efficiency uitstralen. Zij zijn vaak meer op zoek naar een externe collega, dan naar een standaard Continue Reading

19 oktober 2016

<< Prev
Next >>

Onze projecten zijn zeer divers van aard, denk aan veiligheidsinspecties, contractmanagement, nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer, energiebesparing, duurzame energieopwekking, haalbaarheidstudies en klimaatvraagstukken.

Copyrights 2018, Mekann. Alle rechten voorbehouden. Website door: Studio 024