Menu

Verduurzaming vastgoed:
hoe flexibel is uw gebouw?

Wij fungeren als sparringspartner

HOE FLEXIBEL IS UW GEBOUW?

Kan uw gebouw meegroeien met uw activiteiten en organisatie? Gaat u beslissingen nemen over het beheren, renoveren of realiseren van gebouw(en)? Wij vertalen de belangen van uw organisatie, de doelstellingen en de processen naar duurzame vastgoed maatwerk oplossingen. Bij groeiplannen horen ook krimpplannen, een aspect dat vaak wordt vergeten. Mekann P&A is de partner bij verduurzaming van uw vastgoed.

VASTGOEDONDERHOUD (MJOP)

De exploitatiekosten van een gebouw worden mede bepaald door de materiaal en systeemkeuzes. Wij adviseren om naast het ontwerp ook een exploitatie analyse te maken. Een goed meerjaren onderhoudsplan (veelal MJOP genoemd) is daarbij essentieel. Nog geen MJOP van uw gebouw(en)? Wij beschikken over een format in Excel waarmee u op eenvoudige wijze de gebouwkosten inzichtelijk krijgt en kunt beheren.

Bij renovatie, aanpassing of uitbreiding is er veelal een MJOP beschikbaar. Wij adviseren vanuit dit MJOP en vertalen dit naar nieuwe duurzame oplossingen.

ENERGIENEUTRAAL VASTGOED

Vanuit de overheid is de doelstelling vastgelegd om alle gebouwen in Nederland medio 2040 – 2050 gemiddeld energieneutraal te hebben. Deze ambitie is niet alleen vanuit een MJOP te realiseren, dit vraagt om een integrale aanpak met doorkijk naar de middellange en langetermijnstrategie.

Ons advies is een ‘Masterplan Verduurzaming Vastgoed’ op te stellen. Mekann P&A helpt u om beslissingen en maatregelen op het juiste moment te nemen.

HUISVESTING

Mekann Projectmanagement & Advies heeft vele jaren ervaring met de verduurzaming van vastgoed en huisvestingsvraagstukken.

Wat kan Mekann voor u betekenen op het gebied van vastgoed?

  • Meerjaren onderhoudsplannen
  • Duurzaam bouwen / renoveren
  • Ruimteboek met uitgangspunten
  • Bestekken, FWO en/of PvE opstellen
  • Aanbesteden/gunnen
  • Haalbaarheidsstudies
  • Ø metingen
  • Sloop

MASTERPLAN VERDUURZAMING VASTGOED

Verduurzaming van vastgoed vraagt om een integrale aanpak van de bouwkundige en de installatietechnische maatregelen, aangevuld met het zoveel als mogelijk het lokaal opwekken van energie. Dit vraagt om een langetermijnaanpak met een blik op de toekomst, om desinvesteringen te voorkomen.

Keuzes maken

Het maken van de juiste keuzes zorgt ervoor dat de maatregelen elkaar versterken. Uw euro’s worden hiermee efficiënter geïnvesteerd. Op basis van de keuzes en bevindingen worden de maatregelen gecategoriseerd en in een planning opgenomen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de onderhoudsstatus, de eventuele nog resterende levensduur en het behouden of afstoten van het gebouw of gebouwen. Wanneer de juiste keuzes worden gemaakt, kunt u met de bereikte besparingen weer nieuwe maatregelen initiëren.

Wilt u meer weten over huisvesting en verduurzaming vastgoed?

Maak Een Afspraak Met Ons