Menu

Verduurzaming vastgoed:
hoe flexibel is uw gebouw?

Wij fungeren als sparringspartner

Kan uw gebouw meegroeien met uw activiteiten en organisatie? Moet u beslissingen nemen over het beheren, renoveren of realiseren van gebouwen, dan moeten uw organisatie, uw doelstellingen en de processen centraal staan. Bij verduurzaming van uw vastgoed is Mekann de sparringpartner die u zoekt.

MJOP

De exploitatiekosten van het gebouw zijn een belangrijk onderdeel bij het maken van de juiste keuzes. Een goed meerjaren onderhoudsplan (veelal MJOP genoemd) is daarbij essentieel. Mekann Projectmanagement & Advies beoordeelt een eventueel beschikbaar MJOP op basis van uw strategische doelstellingen. Nog geen MJOP van uw gebouwen? Wij beschikken over een format waarmee u op eenvoudige wijze de gebouwkosten kunt beheren.

Huisvesting

Mekann Projectmanagement & Advies heeft vele jaren ervaring met de verduurzaming van vastgoed en andere huisvestingsvraagstukken. Wat kan Mekann voor u betekenen op het gebied van gebouwen?

 • Meerjaren onderhoudsplannen
 • Duurzaam bouwen / renoveren
 • Ruimteboek met uitgangspunten
  • Renovatie
  • Nieuwbouw
 • Bestekken, FWO en/of PvE opstellen
 • Aanbesteden/gunnen
  • Het selecteren en beoordelen en van marktpartijen
  • Gunningsadvies
 • Ruimteplanningen
 • Vluchtplattegronden en Ontruimingsplan
 • Haalbaarheidsstudies
 • Ø metingen
 • Sloop

Verduurzaming vastgoed: plan van aanpak

Vanuit de overheid is de doelstelling vastgelegd om alle gebouwen in Nederland medio 2040 – 2050 gemiddeld energieneutraal te hebben. Het plan van aanpak ‘Verduurzamen Vastgoed’ van Mekann P&A helpt u om de juiste beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot de mogelijke maatregelen.

Fases plan

Het plan van aanpak bestaat uit drie fases:

 • De inventarisatie van het gebouw/gebouwen;
 • Het definiëren van maatregelen;
 • Het realiseren van de maatregelen.

Op basis van de bevindingen worden de maatregelen gecategoriseerd en in een planning opgenomen voor realisatie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de onderhoudsstatus, de eventuele nog resterende levensduur en het behouden of afstoten van het gebouw of gebouwen. Het plan formuleert ook de doelstelling en het traject om te komen van een G-label naar mogelijk een A++-label.

Integrale aanpak

Verduurzaming van vastgoed vraagt om een integrale aanpak van de bouwkundige en de installatietechnische maatregelen. Daarbij komen de mogelijkheden tot het lokaal opwekken van energie. Om desinvesteringen te voorkomen, vraagt dit om een langetermijnaanpak en visie ten aanzien van de toekomstige bedrijfsvoering. Als u de juiste keuzes maakt, is het in veel gevallen mogelijk om de bereikte besparingen weer te investeren in nieuwe maatregelen.

Wilt u meer weten over huisvesting en verduurzaming vastgoed?

Maak Een Afspraak Met Ons