Menu

Energie besparen

Samen voor een goede toekomst

Energie besparen: iedereen is zich wel bewust van het belang hiervan, maar hoe pakt u dit nu aan? Ziet u ook door de bomen het bos niet meer als het aankomt op de regelgeving? Wat moet ik nu wel en wat niet, of welke keuze van aanbiedende partijen is voor mij de beste? Mekann P&A staat u graag bij met actuele kennis. Er is al veel te winnen voor het hier en nu, zonder dat er direct grote inspanningen en investeringen noodzakelijk zijn.

Energie besparen:

Vanuit de overheid zijn verschillende programma’s ontwikkeld met als doel het verminderen van het energieverbruik. Te denken valt aan:

 • Energie inventarisatie methodieken.
 • EPA-U; Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen
 • EEP; Energie Efficiency Plan
 • MJA3; Meer Jaren Afspraak
  (afspraken met branches over 3 periodes van 4 jaar)
 • EED; Energy Efficiency Directive (energie-audit)
  (Europese richtlijn om energieverbruik te verminderen in gebouwen processen en installaties.

Mekann P&A heeft ruime ervaring in het opstellen van EED en EEP rapporten.

De EED energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Verder deelt u een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers.

Een EED energie audit bestaat uit:

 • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
 • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
 • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
 • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

EEP (Energie Efficiëntie Plan)

Het Energie Efficiëntie Plan is één van de drie programma’s die de overheid inzet om energiebesparing en duurzaam ondernemen te stimuleren.

Elk bedrijf dat deelneemt aan een MJA3/MEE moet binnen 9 maanden na ondertekening van of toetreding tot deze meerjarenafspraak, een (concept) energie-efficiëntieplan (EEP) opstellen. Het EEP moet vervolgens iedere 4 jaar geactualiseerd worden. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van uw bedrijf. Het EEP is een instrument voor het plannen van maatregelen en kan een  belangrijk onderdeel vormen van uw duurzaamheids- en strategische beleid. Mekann vertelt u hier graag meer over.

EPA-U

In samenwerking met één van onze partners kunnen wij u ook bijstaan met het opstellen van een EPA-U rapportage.

Het Energie Prestatie Advies Utiliteit geeft u duidelijkheid over het huidige energielabel en wordt er beschreven welke aanpassingen er nodig zijn om het energielabel te verbeteren.

Wilt u meer weten over energie besparen voor bedrijven,
overheden of stichtingen?

Maak Een Afspraak Met Ons

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van: