Menu

Energie besparen voor bedrijven,
overheden en stichtingen

Samen voor een goede toekomst

Energie besparen: bedrijven, overheden en stichtingen zijn zich vaak bewust van het belang hiervan, maar weten niet altijd hoe ze het moeten aanpakken. Ziet u ook door de bomen het bos niet meer als het aankomt op de regelgeving voor energie besparen? Wat kunt u doen om de energiekosten te verlagen? Mekann Projectmanagement & Advies staat u graag bij met actuele kennis en een groot netwerk. Er is veel te winnen, zonder dat er al direct grote inspanningen en investeringen noodzakelijk zijn.

EEP (Energie Efficiëntie Plan)

Het Energie Efficiëntie Plan is één van de drie programma’s die de overheid inzet om energiebesparing en duurzaam ondernemen te stimuleren. Het EEP geeft inzicht in de energetische situatie en de besparingsopties van uw pand. Het is een instrument voor het plannen van maatregelen en kan een belangrijk onderdeel vormen van uw duurzaamheids- en strategische beleid. Mekann vertelt u hier graag meer over.

Eed (Energie Efficiency Directive)

Het EED is een Europese richtlijn, vastgesteld door het Europees Parlement. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een twintig procent lager Europees energieverbruik in 2020. Het bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Om aan deze richtlijn te voldoen, kunt u een energie audit laten uitvoeren door Mekann.

Een EED energie audit bestaat uit:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen;
  • Een overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen
  • Het opstellen van een energiebalans van het jaarlijkse energiegebruik
  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen.

Milieuvergunning

Voor sommigen bedrijven geldt dat er binnen de milieuvergunning ook eisen zijn voor het realiseren van energiebesparingen. Mekann zoekt voor u uit wat er nodig is en biedt een advies op maat.
Daarbij handelen wij vanuit uw belang als gebouweigenaar. We initiëren en begeleiden processen, maar toetsen ook maatregelen aan uw doelstellingen en beleid.

Wilt u meer weten over energie besparen voor bedrijven,
overheden of stichtingen?

Maak Een Afspraak Met Ons

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van: